DOKUMENTÁCIA V MEDIÁCII A POVINNOSTI MEDIÁTORA PODĽA ZÁKONA Č. 420/2004 Z. Z. O MEDIÁCII /workshop/

 

DOKUMENTÁCIA V MEDIÁCII A POVINOSTI MEDIÁTORA PODĹA ZÁKONA Č. 420/2004 Z. Z. O MEDIÁCII

/workshop/

 

         Obsahom workshopu je oboznámenie sa so základnou dokumentáciou mediátora podľa zákona o mediácii (obligatórnou aj fakultatívnou), ako aj tvorba samotných dokumentov potrebných pre výkon činnosti mediátora.

           Workshop je určený všetkým mediátorom.

            Minimálny počet účastníkov: 6

 

 

KEDY:          30. mája 2020

                           Uzávierka prihlášok je 23.5.2020.

KDE:             Poprad

CENA:          55,-€

                           (V prípade využitia akýchkoľvek dvoch workshopov je cena spolu za dva workshopy 100,-€, avšak úhrada musí byť realizovaná naraz, t. j. za oba workhospy naraz.)

LEKTOR:     JUDr. Dagmar Tragalová

                           Viac informácii o lektorovi TU.

 

Pre bližšie informácie o workshope nás kontaktujte e-mailom na amcs@amcs.sk, prípadne telefonicky na tel. č.: +421 908 630 615.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami :-)