MEDIAČNÁ DOHODA - FORMÁLNE A OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI INOMINÁTNEJ ZMLUVY /workshop/

 

MEDIAČNÁ DOHODA - FORMÁLNE A OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI INOMINÁTNEJ ZMLUVY

/workshop/

 

          Obsahom workshopu je predovšetkým praktické kreovanie mediačnej dohody, podľa predmetu sporu, ako výsledku mediácie podľa § 15 ods. 1 Zákona o mediácii. Absolvent bude vedieť zadefinovať podstatné náležitosti mediačnej dohody a vedieť vyhotoviť mediačnú dohodu tak, aby bola v súlade so zákonom a dobrými mravmi. Naučí sa vytvárať mediačné dohody tak, aby boli schopné zápisu do katastra nehnuteľností, formálne a obsahovo správne napísané pre potreby schválenia súdom a napĺňali svojím obsahom inominátnu zmluvu.  

              Workshop je určený všetkým mediátorom.

              Minimálny počet účastníkov: 6

 

 

KEDY:          20. mája 2020

                           Uzávierka prihlášok je 13.5.2020.

KDE:             Poprad

CENA:          55,-€

                           (V prípade využitia akýchkoľvek dvoch workshopov je cena spolu za dva workshopy 100,-€, avšak úhrada musí byť realizovaná naraz, t. j. za oba workshopy naraz.)

LEKTOR:     JUDr. Dagmar Tragalová

                            Viac informácii o lektorovi TU.

 

Pre bližšie informácie o workshope nás kontaktujte e-mailom na amcs@amcs.sk, prípadne telefonicky na tel. č.: +421 908 630 615.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami :-)