ROVESNÍCKA MEDIÁCIA (workshop)

... p r i p r a v u j e m e ...

ROVESNÍCKA MEDIÁCIA

 

"O mediácii si myslím, že je to remeslo, ktoré nemôže vykonávať každý, pretože v mediácii je veľmi dôležité vedieť sa ovládať. Mediácia mi dala dve potrebné veci do života - dokázať vypočuť človeka a nehanbiť sa vyjadriť svoj názor."

Monika Moravčíková, rovesnícka mediátorka, ZŠ Záhorácka

Malacky

 

Workshop II ROVESNÍCKA MEDIÁCIA je zameraný na proces začleňovania rovesníckej mediácie do školského prostredia, tréningové aktivity pre cieľovú skupinu žiakov (študentov) s využitím vhodných metód a organizačných foriem práce. 

 

Cieľovou skupinou workshopu sú mediátori zapísaní v Zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ako aj pedagogickí zamestnanci či odborní zamestnanci školy, ktorí sa venujú alebo sa chcú venovať školskej a rovesníckej mediácii zameranej na riešenie konfliktov v školách.

 

Rozsah:      8 hodín

Termín:     plánované na rok 2022

Cena:         40,-€

Ako:          ONLINE na Zoom-e

 

V prípade účasti na workshope I. Školská mediácia, ktorý sa bude konať 21.9.2021, cena za oba workshopy spolu je 75,-€.

V prípade účasti aj na workshoper III. Práca v online priestore, ktorý sa bude konať 21. 10.2021, cena za všetky tri workshopy spolu je 105,-€

 

Lektori:     Mgr. Dušana Bieleszová - školská mediátorka

                     JUDr. Dagmar Tragalová - mediátorka

 

Prihlásiť sa môžete priamo v časti Prihláška.