ROVESNÍCKA MEDIÁCIA (workshop)

 

ROVESNÍCKA MEDIÁCIA

 

"O mediácii si myslím, že je to remeslo, ktoré nemôže vykonávať každý, pretože v mediácii je veľmi dôležité vedieť sa ovládať. Mediácia mi dala dve potrebné veci do života - dokázať vypočuť človeka a nehanbiť sa vyjadriť svoj názor."

Monika Moravčíková, rovesnícka mediátorka, ZŠ Záhorácka

Malacky

 

Workshop II ROVESNÍCKA MEDIÁCIA je zameraný na proces začleňovania rovesníckej mediácie do školského prostredia, tréningové aktivity pre cieľovú skupinu žiakov (študentov) s využitím vhodných metód a organizačných foriem práce. 

 

Cieľovou skupinou workshopu sú mediátori zapísaní v Zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ako aj pedagogickí zamestnanci či odborní zamestnanci školy, ktorí sa venujú alebo sa chcú venovať školskej a rovesníckej mediácii zameranej na riešenie konfliktov v školách.

 

Rozsah:      8 hodín

Termín:     21. október 2020 v Poprade

Cena:         55,-€

 

V prípade účasti na workshope I. Školská mediácia, ktorý sa bude konať 25.3.2020, cena za oba workshopy spolu je 100,-€.

 

Lektori:     Mgr. Dušana Bieleszová - školská mediátorka

                     JUDr. Dagmar Tragalová - mediátorka

 

Prihlásiť sa môžete priamo v časti Prihláška.