ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA /kurz/

 

ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA

 

Kurz ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA je určený pre prácu v oblasti školskej a rovesníckej mediácie. 

 

Kurz ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA trvá 30 hodín prezenčnou formou.

Výučba je zameraná na:

 

Cieľová skupina: Osoby, ktoré majú záujem o prácu so žiakmi ZŠ a SŠ zameranej na zlepšenie komunikácie a riešenia konfliktov na školách. Mediátori, pedagogický zamestnanci, nepedagogický zamestnanci, školský psychológovia, vedúci rovesníckych mládežníckych skupín a pod.

 

Termín:

 

Cena: 

 

Kurz ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA sa realizuje v spolupráci s MEDIAČNÝM CENTROM POPRAD. Výučbu zabezpečujú akreditovaný lektori MŠ SR, ktorí pre vás realizujú aj ďalšie vzdelávanie mediátorov v spolupráci s MS SR.

 

Externou lektorkou Rovesníckej mediácie je dlhoročná školská mediátorka Mgr. Dušana Bieleszová, ktorá je zároveň autorkou knihy Školská mediácia a knihy Rovesnícka mediácia.

 

Prihlášku prosím zasielajte prostredníctvom našej online Prihlášky  alebo stiahnutú priamo na emailovú adresu amcs@amcs.sk, či poštou na adresu ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA, Velická cesta 10, 058 01 Poprad.

ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA /kurz/_záväzná prihláška_poučenie_súhlas