ŠKOLSKÁ MEDIÁCIA A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA /online workshop/

 

Školská mediácia a Rovesnícka mediácia

online workshop na Zoom-e

 

     Workshop Školská mediácia a Rovenícka mediácia je zameraný na školskú mediáciu a prácu mediátorov s pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami škôl a školských zariadení a na proces začleňovania rovesníckej mediácie do školského prostredia, tréningové aktivity pre cieľovú skupinu žiakov (študentov) s využitím vhodných metód a organizačných foriem práce.

     Cieľovou skupinou workshopu sú všetci mediátori zapísaní v Zozname mediátorov Ministerstva spravodlivsoti SR, ako aj pedagogickí zamestnanci či odborní zamestnanci školy, ktorí sa venujú alebo sa chcú venovať školskej a rovesníckej mediácii zameranej na riešenie konfliktov na školách.

 

Rozsah:      13:00 hod. - 18:00 hod.

Termín:     21. október 2021

Cena:         40,-€

Ako:          ONLINE na Zoom-e

 

Lektorky:     Mgr. Dušana Bieleszová - školská mediátorka

                       JUDr. Dagmar Tragalová - mediátorka

 

Prihlásiť sa na online seminár je možné prostredníctvom našej online prihlášky  (Pri výbere z možností kurzu zakliknite Iné a napíšte Školská mediácia a Rovesnícka mediácia - online workshop).

 

Poplatok za seminár je potrebné uhradiť na bankový účet č.: SK39 0200 0000 0036 7951 6153, do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

 

Tešíme sa na Vás.

 

Vaše lektorky