ŠKOLSKÁ MEDIÁCIA (workshop)

... p r i p r a v u j e m e ...

ŠKOLSKÁ MEDIÁCIA 

 

"Školská mediácia mi umožnila vidieť veci aj z iného uhla pohľadu. A rovesnícki mediátori? Stačí sa len pozrieť, ako sa väčšina z nich mení. Naučili sa vnímať a vidieť aj to, čomu predtým neprikladali váhu. Mnohí sa naučili komunikovať medzi sebou a akceptovať iný názor. Niektorí prehodnocujú svoje postoje, niektorým to dokonca ponúklo alternatívu pri výbere budúceho povolania. Sme len na začiatku a celkom presne neviem, kam sa nám až podarí dôjsť, ale viem, že v tom chceme a budeme pokračovať."

 

Mgr. Ľuba Lešňovská, pedagóg,

koordinátorka programu v Spojenej škole v Nižnej

 

 

Workshop I. ŠKOLSKÁ MEDIÁCIA je zameraný výslovne na školskú mediáciu a prácu mediátorov s pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami škôl a školských zariadení, ktorá predchádza rovesníckej mediácii.

 

Cieľovou skupinou workshopu sú všetci mediátori zapísaní v Zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorí sa venujú alebo chcú venovať školskej a rovesníckej mediácii zameranej na riešenie konfliktov v školách.

 

Rozsah:      8 hodín

Termín:     plánované na rok 2022

Cena:         40,-€

Ako:          ONLINE na Zoom-e

 

V prípade účasti aj na workshope II. Rovesnícka mediácia, ktorý sa bude konať 28.09.2021, cena za oba workshopy spolu je 75,-€.

V prípade účasto aj na workshope III. Práca v online priestore, ktorý sa bude konať 21.10.2021, cena za všetky tri workshopy spolu je 105,-€.

 

Lektori:     Mgr. Dušana Bieleszová - školská mediátorka

                     JUDr. Dagmar Tragalová - mediátorka

 

Prihlásiť sa môžete priamo v časti Prihláška