DOKUMENTÁCIA V MEDIÁCII /online seminár/

 

Dokumentácia v mediácii /online seminár/

- na Zoom-e 13. januára 2022

 

     Seminár  je určený všetkým mediátorom, ktorí sa potrebujú zorientovať v povinnej dokumentácii potrebnej pre výkon činnosti mediátora podľa zákona o mediácii, ale aj fakultatívnej dokumentácii pre uľahčenie práce mediátora.

 

Cieľ seminára:      Účastníci budú po skončení seminára vedieť ...

a taktiež poznať fakultatívne dokumenty, ako napr. žiadost o riešenie sporu, potvrdenia pre účastníkov mediácie, odpisy pre súd a iné.

 

LEKTOR:     JUDr. Dagmar Tragalová

 

KEDY:    13. januára 2022

KDE:       Zoom

ČAS:        15:30 - 19:00 hod.

CENA:    30,-€

 

 

Prihlásiť sa na online seminár je možné prostredníctvom našej online prihlášky (Pri výbere z možností kurzu zakliknite Iné a napíšte Dokumentácia v mediácii - online seminár).

 

Poplatok za seminár je potrebné uhradiť na bankový účet č.: SK39 0200 0000 0036 7951 6153, do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

 

Tešíme sa na vás