Aktuality

PRIPRAVUJEME: Povinné vzdelávanie mediátorov (jesenný blok 2019)

Od 16. septembra 2019 do 6. októbra 2019 sa bude realizovať jesenný blok povinného vzdelávania mediátorov na tému: VECNOPRÁVNE VZŤAHY K NEHNUTEĽNOSTIAM A SPÔSOB ICH RIEŠENIA V MEDIÁCII. Viac o plánovaných termínoch, mestách a lektorskom zložení sa dočítate ďalej ...
07.08.2019
prečítajte viac

MEDIÁTOR ROKA - Oceňujeme vynikajúcich mediátorov

Dávame do pozornosti blížiacu sa spoločenskú akciu pre mediátorov s názvom: "MEDIÁTOR ROKA". Pre viac informácii čítajte ďalej.
25.07.2019
prečítajte viac

Možnosť prihlásiť sa aj na Workshop II - Rovesnícka mediácia

"O mediácii si myslím, že je to remeslo, ktoré nemôže vykonávať každý, pretože v mediácii je veľmi dôležité vedieť sa ovládať. Mediácia mi dala dve potrebné veci do života - dokázať vypočuť človeka a nehanbiť sa vyjadriť svoj názor." Monika Moravčíková, rovesnícka mediátorka, ZŠ Záhorácka Malacky
25.04.2019
prečítajte viac

Možnosť prihlásiť sa na Workshop I - Školská mediácia

"Školská mediácia mi umožnila vidieť veci aj z iného uhla pohľadu. A rovesnícki mediátori? Stačí sa len pozrieť, ako sa väčšina z nich mení. Naučili sa vnímať a vidieť aj to, čomu predtým neprikladali váhu. Mnohí sa naučili komunikovať medzi sebou a akceptovať iný názor. Niektorí prehodnocujú svoje postoje, niektorým to dokonca ponúklo alternatívu pri výbere budúceho povolania. Sme len na začiatku a celkom presne neviem, kam sa nám až podarí dôjsť, ale viem, že v tom chceme a budeme pokračovať." Mgr. Ľuba Lešňovská, pedagóg, koordinátorka programu v Spojenej škole v Nižnej
24.04.2019
prečítajte viac

Medzinárodná vedecká konferencia VI. ročník v Modre /5.-6. apríl 2019/

V dňoch 5. a 6. apríla sa v Modre uskutočnil VI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie na tému: „PRAX MEDIÁCIE V RÔZNYCH OBLASTIACH SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA“. Atmosféru Vám prinášame aspoň takto, prostredníctvom fotografií.
09.04.2019
prečítajte viac

Možnosť prihlásiť sa na povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok 2019

Povinné vzdelávanie mediátorov na tému: INTRAPSYCHICKÝ A INTERPERSONÁLNY KONFLIKT V ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ KONFLIKTOV.
12.03.2019
prečítajte viac

PRIPRAVUJEME na rok 2019 ...

Pripravujeme ... Čo? ... nazrite ...
15.02.2019
prečítajte viac

Plánujeme povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok 2019

Povinné vzdelávanie mediátorov na tému: INTRAPSYCHICKÝ A INTERPERSONÁLNY KONFLIKT V ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ KONFLIKTOV.
06.02.2019
prečítajte viac

Harmonogram odborných seminárov pre mediátorov v roku 2019

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlásilo na svojej webovej stránke časový a obsahový harmonogram odborných seminárov pre mediátorov v roku 2019. Tak ako minulý rok, aj tento sa budú organizovať tri bloky, jarný, jesenný a zimný. Témy sú výborne. Viac o témach a časovom horizonte čítajte ďalej.
09.01.2019
prečítajte viac

Úspešný rok 2019

Úspešný rok 2019 Vám praje celý pracovný tím ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA.
01.01.2019
prečítajte viac

Možnosť prihlásiť sa na povinné vzdelávanie mediátorov - zimný blok

Povinné vzdelávanie mediátorov na tému: ETICKÝ KÓDEX MEDIÁTORA A ETICKÉ ZÁSADY MEDIÁCIE ... Prihlásiť sa môžete už teraz, čítajte ďalej.
27.10.2018
prečítajte viac

NOVEMBER 2018 - kurz RODINNÁ MEDIÁCIA

Do 12.11.2018 je možnosť prihlásiť sa na akreditovaný kurz RODINNÁ MEDIÁCIA, ktorý sa bude realizovať v termíne 22.-23.11.2018 a 26.-28.11.2018 v Poprade. Pre viac informácii, čítajte ďalej :-)
19.10.2018
prečítajte viac

Možnosť prihlásenia sa na povinné vzdelávanie mediátorov - jesenný blok

Povinné vzdelávanie mediátorov na tému: PODNIKATEĽSKÉ A ADMINISTRATÍVNE ASPEKTY MEDIAČNEJ PRAXE (AKO PODNIKAŤ V MEDIÁCII, VEDENIE DOKUMENTÁCIE A ARCHIVÁCIA V MEDIAČNOM PROCESE. ... Prihlásiť sa môžete už teraz.
16.08.2018
prečítajte viac

PRIPRAVUJEME: Povinné vzdelávanie mediátorov (jesenný blok)

Od 17. septembra 2018 do 7. októbra 2018 sa bude realizovať jesenný blok povinného vzdelávania na tému: PODNIKATEĽSKÉ A ADMINISTRATÍVNE ASPEKTY MEDIAČNEJ PRAXE (AKO PODNIKAŤ V MEDIÁCII, VEDENIE DOKUMENTÁCIE A ARCHIVÁCIA V MEDIAČNOM PROCESE). Viac o plánovaných termínoch, mestách a lektorskom zložení sa dočítate ďalej ...
08.07.2018
prečítajte viac

OZNAM o povinnosti mediátora absolvovať odborný seminár počas 365 dní

Mediátor zapísaný do registra mediátorov po 1.1.2016 - začiatok plynutia lehoty jedného roka začína plynúť od zápisu mediátora a následne je povinný sa vzdelávať počas roka (rozumej 365 dní) od posledného absolvovaného odborného seminára ...
25.04.2018
prečítajte viac

TISÍCERO DOVEDNOSTI KOMUNIKACE

Chcete sa naučiť riešiť konikty "chladnou hlavou", zvládať negatívne emócie, byť asertívnymi či motivovať druhých? Práve pre Vás sme v spolupráci s Davidom Guberom, odborníkom na komunikáciu, pripravili jednodňový seminár. Pre viac informácii neváhajte a čítajte ďalej :-)
13.02.2018
prečítajte viac

MOC V MEDIAČNOM PROCESE - Odborný seminár mediátorov (zimný blok)

Vážení mediátori a mediátorky, touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár mediátorov, ako súčasť povinného vzdelávania mediátorov, podľa §10a zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii, ktorý pre Vás organizuje v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Pre bližšie informácie, čítajte ďalej.
02.02.2018
prečítajte viac
archív aktualít