Konferencie

III.konferencia o rodinnej mediácii - MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV

V dňoch 16. a 17. februára 2018 sa uskutočnila III.konferencia o rodinnej mediácii - MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV. Podujatie sa konalo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, ktorého sme sa zúčastnili aj my za našu Asociáciu mediačných centier Slovenska ako jedny z partnerov konferencie. Ponúkam Vám stručný výstup tak ako sme celú túto úžasnú a prínosnú konferenciu zameranú najmä na spoluprácu jednotlivých subjektov participujúcich pri pomoci rodinám v procese rozpadu ale aj na spoluprácu mediátorov navzájom vnímali my.
26.02.2018
prečítajte viac