LIMITY A KOMPETENCIE MEDIÁTORA /workshop/

 

Limity a kompetencie mediátora /workshop/

- na Zoom-e 17. februára 2022

 

     Workshop je určený všetkým mediátorom, ktorí sa stretávajú v rámci svojej praxe s neistotou týkajúcou sa kompetenií mediátora a limitov tejto profesie. Je určení všetkým, ktorí si kladú otázky, čo môžu a čo už nemôžu v mediácii robiť, resp. ktorí si kladú otázky, kde nastáva situácia, kedy je čas napríklad klienta odkázať aj na pomoc od inej pomáhajúcej profesie.

 

     Cieľ workshopu:

     Účastníci budú po ukončení workshopu vedieť

 

LEKTOR:     JUDr. Ivana Gerdová

 

KEDY:     17. február 2022

KDE:        Zoom

ČAS:        15:30 - 19:00 hod.

CENA:     30,-€

 

Prihlásiť sa na online workshop je možné protredníctvom našej online pihlášky (Pri výbere z možností kurzu zakliknite Iné a napíšte Limity a kompetencie mediátora - online workshop).

 

Poplatok za workshop je potrebné uhradiť na bankový účet č.: SK39 0200 0000 0036 7951 6153, do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

 

Tešíme sa na Vás