NÁROČNÉ SITUÁCIE A NÁROČNÍ KLIENTI V MEDIÁCII (jarný blok 2021)

 

NÁROČNÉ SITUÁCIE A NÁROČNÍ KLIENTI V MEDIÁCII

- jarný blok 2021

 

     Povinné vzdelávanie mediátorov sa v jarnom bloku bude niesť v téme "Náročné situácie a nároční klienti v mediácii". O možnosť zorganizovať pre vás kvalitný odborný seminár sa budeme uchádzať aj my.

     Ak máte záujem o viac ako osvedčenie o absolvovaní, pretože vnímate túto tému ako užitočnú pre prax, chcete teóriu prepojiť s praxou, natrénovať si techniky na zvládanie záťažových situácii tak sledujte našu stránku.

     Naše lektorky sú mediátorky s dlhoročnou praxou v mediácii, ktoré vedia aké techniky je potrebné použiť pre zvládanie náročných situácii a spolulektorky sú okrem toho aj psychologičky, ktoré vedia ako na náročné typy klientov.

 

Viac už čoskoro na našej web stránke po schválení Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Časový a obsahový harmonogram odborných seminárov pre mediátorov v roku 2021