Semináre a workshopy

Naša aktuálna ponuka seminárov a workshopov: 

MEDIAČNÁ AKADÉMIA (seminár)

ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA v spolupráci s MARTINOM SVATOŠOM, popredným českým mediátorom a rozhodcom, lektorom s medzinárodnými skúsenosťami a odborníkom na alternatívne riešenie sporov pre Vás pripravili 2-dňový interaktívny seminár.
10.01.2020
prečítajte viac

MEDIAČNÁ DOHODA - FORMÁLNE A OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI INOMINÁTNEJ ZMLUVY /workshop/

10.01.2020
prečítajte viac

DOKUMENTÁCIA V MEDIÁCII A POVINNOSTI MEDIÁTORA PODĽA ZÁKONA Č. 420/2004 Z. Z. O MEDIÁCII /workshop/

10.01.2020
prečítajte viac

PRÍKLADY PRAKTICKÝCH RIEŠENÍ V MEDIÁCII NA KONKRÉTNYCH KAZUISTIKÁCH /workshop/

10.01.2020
prečítajte viac

MEDIAČNÝ PROCES /workshop/

10.01.2020
prečítajte viac

ŠKOLSKÁ MEDIÁCIA (workshop)

30.01.2019
prečítajte viac

ROVESNÍCKA MEDIÁCIA (workshop)

30.01.2019
prečítajte viac

ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA /kurz/

Kurz ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA je určený pre osoby, ktoré majú záujem pôsobiť v oblasti školskej a rovesníckej mediácie.
20.02.2018
prečítajte viac