DOKUMENTÁCIA V MEDIÁCII /seminár/

 

Dokumentácia v mediácii

/seminár/

 

     Seminár  je určený všetkým mediátorom, ktorí sa potrebujú zorientovať v povinnej dokumentácii potrebnej pre výkon činnosti mediátora podľa zákona o mediácii, ale aj fakultatívnej dokumentácii pre uľahčenie práce mediátora. Seminár realizujeme online, ako aj prezenčne. V prípade prezenčnej formy bude obsahom seminára aj tvorba dokumentácie s praktickým nácvikom písania.

 

Cieľ seminára:     

Účastníci budú po skončení seminára vedieť ...

a taktiež poznať fakultatívne dokumenty, ako napr. žiadost o riešenie sporu, potvrdenia pre účastníkov mediácie, odpisy pre súd a iné.

 

DOKUMENTÁCIA V MEDIÁCII /online/

KEDY:           03.12.2024

KDE:              Zoom

ČAS:               15:30 - 19:30 hod.

CENA:           60,-€

LEKTOR:     JUDr. Dagmar Tragalová

Uzávierka prihlasovania pre tento seminár: 28.11.2024

(Minimálny počet účastníkov 6)

 

Prihlásiť sa na seminár je možné prostredníctvom PRIHLÁŠKY.

 

Poplatok za seminár je potrebné uhradiť na bankový účet č.: SK39 0200 0000 0036 7951 6153, do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

 

Tešíme sa na Vás