DOKUMENTÁCIA V MEDIÁCII /seminár/

 

Dokumentácia v mediácii /seminár/

 

     Seminár  je určený všetkým mediátorom, ktorí sa potrebujú zorientovať v povinnej dokumentácii potrebnej pre výkon činnosti mediátora podľa zákona o mediácii, ale aj fakultatívnej dokumentácii pre uľahčenie práce mediátora. Seminár realizujeme online, ako aj prezenčne. V prípade prezenčnej formy bude obsahom seminára aj tvorba dokumentácie s praktickým nácvikom písania.

 

Cieľ seminára:     

Účastníci budú po skončení seminára vedieť ...

a taktiež poznať fakultatívne dokumenty, ako napr. žiadost o riešenie sporu, potvrdenia pre účastníkov mediácie, odpisy pre súd a iné.

 

DOKUMENTÁCIA V MEDIÁCII /online/

KEDY:           18.01.2024

KDE:              Zoom

ČAS:               15:00 - 19:00 hod.

CENA:           60,-€

LEKTOR:     JUDr. Dagmar Tragalová

Uzávierka prihlasovania pre tento seminár: 14.01.2024

(Minimálny počet účastníkov 6)

 

DOKUMENTÁCIA V MEDIÁCII /prezenčne/

KEDY:            26.06.2024

KDE:              Poprad

ČAS:               9:00 - 17:00 hod.

CENA:           80,-€

LEKTOR:     JUDr. Dagmar Tragalová

Uzávierka prihlasovania pre tento seminár: 20.06.2024.
Zľava 10% z ceny v prípade prihlásenia sa a úhrade poplatku na prezenčný seminárov do 29.02.2024.

(Minimálny počet účastníkov 6, maximálny počet účastníkov 12.)

 

Prihlásiť sa na seminár je možné prostredníctvom PRIHLÁŠKY.

 

Poplatok za seminár je potrebné uhradiť na bankový účet č.: SK39 0200 0000 0036 7951 6153, do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

 

Tešíme sa na Vás