Konferencie

OKRÚHLE STOLY 2024

08.04.2024
prečítajte viac

Závery z I. medzinárodnej odbornej konferencie na tému Mediácia – Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov

27.05.2023
prečítajte viac

Konferencia 2023: MEDIÁCIA - Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov

25.02.2023
prečítajte viac

III.konferencia o rodinnej mediácii - MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV

26.02.2018
prečítajte viac