Kontakty

Asociácia mediačných centier Slovenska
Velická cesta 10, 058 01 Poprad
IČO: 5026 5555
bankové spojenie: SK39 0200 0000 0036 7951 6153


www.amcs.sk

amcs@amcs.sk

+421 908 630 615


JUDr. Dagmar Tragalová
+421 908 630 615
d.tragalova@amcs.sk


JUDr. Ivana Gerdová
+421 948 220 389
i.gerdova@amcs.sk