Aktuality

LETNÁ PONUKA VZDELÁVANIA 2024

Online semináre, webináre a workshopy dostupné pre každého vždy s aktuálnymi témami s lektorkami s praxe, JUDr. Dagmar Tragalovou, JUDr. Ivanou Gerdovou a Mgr. et Mgr. Veronikou Mlynárovou.
08.07.2024
prečítajte viac

POVINNÉ VZDELÁVANIE MEDIÁTOROV v roku 2024

Opäť nás čaká v rámci 2. kvartálu povinné vzdelávanie mediátorov v zmysle § 10a Zákona o mediácii. Ešte stále je možné sa prihlásiť na júnové termíny. Právnu tému je tentokrát možné absolvovať online. Pre viac informácii čítajte ďalej.
27.05.2024
prečítajte viac

OKRÚHLE STOLY 2024

V termíne 05. a 06. júna 2024 pripravujeme v nadväznosti na minuloročnú Medzinárodnú konferenciu Okrúhle stoly 2024 v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove. Pre viac informácii čítajte ďalej ...
15.05.2024
prečítajte viac

December 2023

V mesiaci december 2023 pripravujeme ...
04.12.2023
prečítajte viac

November 2023

V mesiaci NOVEMBER 2023 pre Vás pripravujeme nasledovné aktivity. Aktivity sa môžu meniť, preto odporúčame sledovať naše stránky.
01.11.2023
prečítajte viac

Október 2023

V mesiaci OKTÓBER 2023 pre Vás pripravujeme nasledovné aktivity. Aktivity sa môžu meniť, preto odporúčame sledovať naše stránky.
01.10.2023
prečítajte viac

September 2023

V mesiaci SEPTEMBER 2023 pre Vás pripravujeme nasledovné aktivity. Aktivity sa môžu meniť, preto odporúčame sledovať naše stránky.
06.09.2023
prečítajte viac

August 2023

V mesiaci August 2023 pre Vás pripravujeme nasledovné aktivity. Aktivity sa môžu meniť, preto odporúčame sledovať naše stránky.
08.08.2023
prečítajte viac

Máj 2023

V mesiaci Máj 2023 pre Vás pripravujeme nasledovné aktivity. Aktivity sa môžu meniť a dopĺňať, preto odporúčame sledovať naše stránky.
04.05.2023
prečítajte viac

Konferencia 2023: MEDIÁCIA - Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov

Asociácia mediačných centier Slovenska organizuje v dňoch 19. - 20. máj 2023 v Poprade I. medzinárodnú odbornú konferenciu na tému: MEDIÁCIA - Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov. Pre viac informácii o programe, prednášajúcich či sobotnom programe čítajte ďalej.
11.04.2023
prečítajte viac

Marec 2023

V mesiaci Marec 2023 pre Vás pripravujeme nasledovné aktivity. Aktivity sa môžu meniť, dopĺňať, preto odporúčame sledovať naše stránky.
05.03.2023
prečítajte viac

Február 2023

V mesiaci február 2023 pripravujeme a budeme realizovať nasledovné aktivity. Uvedené aktivity sa môžu meniť, preto odporúčame sledovať naše stránky.
01.02.2023
prečítajte viac

POVINNÉ VZDELÁVANIE MEDIÁTOROV v roku 2023

Prihlasovanie sa na odborné semináre mediátorov bolo Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky od roku 2023 zmenené. Termíny sú dostupné počas celého roka, vzdelávanie sa realizuje štvrťročne. Viac informácii o témach, termínoch a lektorskom obsadení nájdete, ak budete čítať ďalej.
02.01.2023
prečítajte viac

Diskusné štvrtky s AMCS

Dňa 12. januára 2023 začíname s novinkou, a to diskusnými štvrtkami s Asociáciou mediačných centier Slovenska. Pre viac informácii ...
02.01.2023
prečítajte viac

Odborný seminár mediátorov - zimný blok 2022

V zimnom bloku 2022 povinného vzdelávania mediátorov sa opätovne uchádzame o možnosť realizovať odborné semináre. Pre viac informácii o obsahu vzdelávania, termínoch a lektorskom zložení čítajte ďalej ...
30.09.2022
prečítajte viac

ZÁUJEM - POTREBA - NEUTRÁLNY JAZYK /online workshop/

V mesiaci jún 2022 pokračujeme ďalším zo série online workshopov, tentokrát na tému: ZÁUJEM - POTREBA - NEUTRÁLNY JAZYK. Nakoľko ide o záverečný online workshop pre rok 2022, neváhajte, využite možnosť a pridajte sa k nám. Pre viac informácii čítajte ďalej ...
30.05.2022
prečítajte viac

MEDIÁTOR - PRÍLEŽITOSTI SLOBODNÉHO POVOLANIA /online workshop/

V mesiaci máj 2022 pokračujeme s online seminármi a workshopmi. Tentokrát voľne nadväzujúc na online seminár Propagovanie služieb a reklama mediátora Vám prinášame online workshop na tému MEDIÁTOR - PRÍLEŽITOSTI SLOBODNÉHO POVOLANIA. Pre viac informácii čítajte ďalej ...
04.05.2022
prečítajte viac

Odborný seminár mediátorov - jarný blok 2022

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlásilo termíny povinného vzdelávania mediátor pre rok 2022. V jarnom bloku 2022 sa opäť uchádzame o možnosť viesť odborné semináre mediátorov. Pre viac informácii o ponuke termínov a programe vzdelávania, ako aj zložení lektorského tímu čítajte ďalej.
12.02.2022
prečítajte viac

LIMITY A KOMPETENCIE MEDIÁTORA /workshop/

Po januárovom online seminári DOKUMENTÁCIA V MEDIÁCII pokračujeme a v mesiaci február 2022 Vám prinášame online workshop LIMITY A KOMPETENCIE MEDIÁTORA. Pre viac informácii čítajte ďalej ...
28.01.2022
prečítajte viac

O R G A N I Z U J E M E ...

Zimný blok povinného vzdelávania mediátorov v 2021 sa blíži a my ako vzdelávacia mediačná inštitúcia opätovne pre Vás mediátorov organizujeme povinné vzdelávanie mediátorov na tému: Špecifiká rodinnej mediácie ... Pre viac informácii ohľadom termínov a lektorov čítajte ďalej.
23.09.2021
prečítajte viac

Školská mediácia, Rovesnícka mediácia a Práca v online priestore /workshopy/

Pripravili sme pre Vás jesenné online workshopy v oblasti Školskej mediácie, Rovesníckej mediácie a Práce v online priestore v oblasti školskej a rovesníckej mediácii. Pre viac informácii čítajte ďalej ...
30.07.2021
prečítajte viac

Jarný blok 2021 povinného vzdelávania mediátorov

Aj v jarnom bloku 2021 sa uchádzame o možnosť viesť odborné semináre mediátorov. Pre viac informácii o termínoch, programu seminára a lektoroch čítajte ďalej.
08.03.2021
prečítajte viac

MEDIAČNÁ DOHODA /online seminár/

Prinášame ďalší avizovaný online seminár s témou MEDIAČNÁ DOHODA. Pre viac informácii čítajte ďalej ...
08.01.2021
prečítajte viac

DOKUMENTÁCIA V MEDIÁCII /online seminár/

Nový rok začíname s ponukou online seminára na tému Dokumentácia v mediácii, pre ľahší začiatok Vašej práce. Pre viac informácii čítajte ďalej.
28.12.2020
prečítajte viac

VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !

23.12.2020
prečítajte viac

Konferencia Asociácie mediátorov Slovenska v Modre

V dňoch 18.-19. septembra 2020 sa tradične v Modre uskutoční konferencia Asociácie mediátorov Slovenska. Táto pôvodne plánovaná aprílová konferencia sa bude viesť v téme: AKTUÁLNE VÝZVY V MEDIÁCII: ETIKA A MLČANLIVOSŤ. Zástupcovia Asociácie mediačných centier Slovenska sa zúčastnia aj okrúhleho stola. Ako partneri tejto konferencie, spolu s Asociáciou rodinných mediátorov, Vás týmto pozývame na blížiacu sa konferenciu. Pre viac informácii čítajte ďalej ...
16.07.2020
prečítajte viac

Nové termíny pre odborné semináre mediátorov

Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo nové termíny pre presunutý jarný blok povinného vzdelávania na september 2020 . My Vám prinášame nové termíny odborných seminárov, na ktoré sa môžete prihlasovať už teraz. Pre viac informácii čítajte ďalej
03.07.2020
prečítajte viac

ZBORNÍK zo IV. medzinárodnej konferencie NA STIAHNUTIE

V dňoch 7. a 8. februára 2020 sa v Bratislave konala IV. medzinárodná konferencia pod názvom MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV II, ktorého výstupom je zborník, ktorý Vám ponúkame ku stiahnutiu.
11.05.2020
prečítajte viac

!!! O Z N A M !!!

Odborné semináre mediátorov v rámci povinného vzdelávania SA PRESÚVAJÚ NA NEURČITO. Pre viac informácii čítajte ďalej.
02.04.2020
prečítajte viac

OZNAM !!!

ZRUŠENIE AKREDITOVANÉHO KURZU RODINNÁ MEDIÁCIA !!!
16.03.2020
prečítajte viac

OZNAM !!!

ZRUŠENIE WORKSHOPOV ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA !!!
09.03.2020
prečítajte viac

MEDIÁCIA V PRACOVNEJ OBLASTI. MEDIÁCIA AKO POMOCNÍK PRI PROFESIJNÝCH POCHYBENIACH - Odborný seminár mediátorov (jarný blok 2020)

Aj v jarnom bloku v roku 2020 pripravujeme odborné semináre v rámci povinného vzdelávania mediátorov. Tentokrát naše kruhy rozšírime o lektorku, osobu z praxe, Veroniku Mlynárovú, riaditeľku ÚPSVR Poprad.
25.02.2020
prečítajte viac

Harmonogram povinného vzdelávania mediátorov na rok 2020

21.02.2020
prečítajte viac

Mediátor ako súčasť interdisciplinárnej spolupráce pri riešení rodinných sporov II (IV. medzinárodná konferencia)

V dňoch 7.-8. februára 2020 sa uskutoční IV. medzinárodná konferencia, ktorej hlavným zámerom je poukázať na opodstatnenosť spolupráce jednotlivých profesií pri riešení problémov, súvisiacich s rodinou a venovať sa bude aj téme aplikácii zásad tzv. Cochemskej praxe a interdisciplinárnej spolupráce.
28.01.2020
prečítajte viac

Semináre a workshopy v roku 2020

Aktuálne pripravované semináre a workshopy (témy, dátumy, ceny, lektori). Pokračujte ďalej ...
10.01.2020
prečítajte viac

PRIPRAVUJEME na rok 2020

Milí kolegovia a kolegyne, aj v roku 2020 sme si pre Vás pripravili ponuku rôznych vzdelávacích aktivít, ktoré môžete, aj mimo tých povinných, absolvovať. Nech sa páči, nazrite ...
09.01.2020
prečítajte viac

Sympózium - MEDIÁCIA NA PULZE ČASU

Asociácia mediátorov Slovenska organizuje v dňoch 29.-30.11.2019 odborné sympózium: MEDIÁCIA NA PULZE ČASE, ktoré sa uskutoční v Košiciach. Ako jeden z partnerov tohto sympózia sa tešíme na stretnutie s Vami. Viac o pripravovanom sympóziu, ako aj jeho programe sa dočítate tu.
03.11.2019
prečítajte viac

Mediátor roka 2019

Dňa 14. 10. 2019 sa vo Zvolene uskutočnil prvý ročník Mediátor roka. Odborníci v oblasti mediácie sa po prvýkrát stretli na spoločensko-diskusnej platforme, aby ocenili významné osobnosti, ktoré sa svojou činnosťou výrazne zaslúžili o rozvoj mediácie v civilnej mediácii a trestnej mediácii. Pre viac informácii o ocenených, ako aj o celom priebehu Mediátora roka, čítajte ďalej.
31.10.2019
prečítajte viac

PRIPRAVUJEME: Povinné vzdelávanie mediátorov (zimný blok 2019)

Od 25. novembra 2019 do 15. decembra 2019 sa bude realizovať zimný blok povinného vzdelávania mediátorov na tému: PRÍKLADY PRAKTICKÝCH RIEŠENÍ V MEDIÁCII NA KONKRÉTNYCH KAZUISTIKÁCH. Viac o obsahu seminára, plánovaných termínoch a lektorskom zložení sa dočítate ďalej ...
21.10.2019
prečítajte viac

Povinné vzdelávanie mediátorov (jesenný blok 2019)

Od 16. septembra 2019 do 6. októbra 2019 sa realizuje jesenný blok povinného vzdelávania mediátorov na tému: VECNOPRÁVNE VZŤAHY K NEHNUTEĽNOSTIAM A SPÔSOB ICH RIEŠENIA V MEDIÁCII. Viac o plánovaných termínoch, mestách a lektorskom zložení sa dočítate ďalej ...
07.08.2019
prečítajte viac

MEDIÁTOR ROKA - Oceňujeme vynikajúcich mediátorov

Dávame do pozornosti blížiacu sa spoločenskú akciu pre mediátorov s názvom: "MEDIÁTOR ROKA". Pre viac informácii čítajte ďalej.
25.07.2019
prečítajte viac

Možnosť prihlásiť sa aj na Workshop II - Rovesnícka mediácia

"O mediácii si myslím, že je to remeslo, ktoré nemôže vykonávať každý, pretože v mediácii je veľmi dôležité vedieť sa ovládať. Mediácia mi dala dve potrebné veci do života - dokázať vypočuť človeka a nehanbiť sa vyjadriť svoj názor." Monika Moravčíková, rovesnícka mediátorka, ZŠ Záhorácka Malacky
25.04.2019
prečítajte viac

Možnosť prihlásiť sa na Workshop I - Školská mediácia

"Školská mediácia mi umožnila vidieť veci aj z iného uhla pohľadu. A rovesnícki mediátori? Stačí sa len pozrieť, ako sa väčšina z nich mení. Naučili sa vnímať a vidieť aj to, čomu predtým neprikladali váhu. Mnohí sa naučili komunikovať medzi sebou a akceptovať iný názor. Niektorí prehodnocujú svoje postoje, niektorým to dokonca ponúklo alternatívu pri výbere budúceho povolania. Sme len na začiatku a celkom presne neviem, kam sa nám až podarí dôjsť, ale viem, že v tom chceme a budeme pokračovať." Mgr. Ľuba Lešňovská, pedagóg, koordinátorka programu v Spojenej škole v Nižnej
24.04.2019
prečítajte viac

Medzinárodná vedecká konferencia VI. ročník v Modre /5.-6. apríl 2019/

V dňoch 5. a 6. apríla sa v Modre uskutočnil VI. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie na tému: „PRAX MEDIÁCIE V RÔZNYCH OBLASTIACH SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA“. Atmosféru Vám prinášame aspoň takto, prostredníctvom fotografií.
09.04.2019
prečítajte viac

Možnosť prihlásiť sa na povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok 2019

Povinné vzdelávanie mediátorov na tému: INTRAPSYCHICKÝ A INTERPERSONÁLNY KONFLIKT V ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ KONFLIKTOV.
12.03.2019
prečítajte viac

PRIPRAVUJEME na rok 2019 ...

Pripravujeme ... Čo? ... nazrite ...
15.02.2019
prečítajte viac

Plánujeme povinné vzdelávanie mediátorov - jarný blok 2019

Povinné vzdelávanie mediátorov na tému: INTRAPSYCHICKÝ A INTERPERSONÁLNY KONFLIKT V ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ KONFLIKTOV.
06.02.2019
prečítajte viac

Harmonogram odborných seminárov pre mediátorov v roku 2019

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlásilo na svojej webovej stránke časový a obsahový harmonogram odborných seminárov pre mediátorov v roku 2019. Tak ako minulý rok, aj tento sa budú organizovať tri bloky, jarný, jesenný a zimný. Témy sú výborne. Viac o témach a časovom horizonte čítajte ďalej.
09.01.2019
prečítajte viac

Úspešný rok 2019

Úspešný rok 2019 Vám praje celý pracovný tím ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA.
01.01.2019
prečítajte viac

Možnosť prihlásiť sa na povinné vzdelávanie mediátorov - zimný blok

Povinné vzdelávanie mediátorov na tému: ETICKÝ KÓDEX MEDIÁTORA A ETICKÉ ZÁSADY MEDIÁCIE ... Prihlásiť sa môžete už teraz, čítajte ďalej.
27.10.2018
prečítajte viac

NOVEMBER 2018 - kurz RODINNÁ MEDIÁCIA

Do 12.11.2018 je možnosť prihlásiť sa na akreditovaný kurz RODINNÁ MEDIÁCIA, ktorý sa bude realizovať v termíne 22.-23.11.2018 a 26.-28.11.2018 v Poprade. Pre viac informácii, čítajte ďalej :-)
19.10.2018
prečítajte viac

Možnosť prihlásenia sa na povinné vzdelávanie mediátorov - jesenný blok

Povinné vzdelávanie mediátorov na tému: PODNIKATEĽSKÉ A ADMINISTRATÍVNE ASPEKTY MEDIAČNEJ PRAXE (AKO PODNIKAŤ V MEDIÁCII, VEDENIE DOKUMENTÁCIE A ARCHIVÁCIA V MEDIAČNOM PROCESE. ... Prihlásiť sa môžete už teraz.
16.08.2018
prečítajte viac

PRIPRAVUJEME: Povinné vzdelávanie mediátorov (jesenný blok)

Od 17. septembra 2018 do 7. októbra 2018 sa bude realizovať jesenný blok povinného vzdelávania na tému: PODNIKATEĽSKÉ A ADMINISTRATÍVNE ASPEKTY MEDIAČNEJ PRAXE (AKO PODNIKAŤ V MEDIÁCII, VEDENIE DOKUMENTÁCIE A ARCHIVÁCIA V MEDIAČNOM PROCESE). Viac o plánovaných termínoch, mestách a lektorskom zložení sa dočítate ďalej ...
08.07.2018
prečítajte viac

OZNAM o povinnosti mediátora absolvovať odborný seminár počas 365 dní

Mediátor zapísaný do registra mediátorov po 1.1.2016 - začiatok plynutia lehoty jedného roka začína plynúť od zápisu mediátora a následne je povinný sa vzdelávať počas roka (rozumej 365 dní) od posledného absolvovaného odborného seminára ...
25.04.2018
prečítajte viac

TISÍCERO DOVEDNOSTI KOMUNIKACE

Chcete sa naučiť riešiť konikty "chladnou hlavou", zvládať negatívne emócie, byť asertívnymi či motivovať druhých? Práve pre Vás sme v spolupráci s Davidom Guberom, odborníkom na komunikáciu, pripravili jednodňový seminár. Pre viac informácii neváhajte a čítajte ďalej :-)
13.02.2018
prečítajte viac

MOC V MEDIAČNOM PROCESE - Odborný seminár mediátorov (zimný blok)

Vážení mediátori a mediátorky, touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár mediátorov, ako súčasť povinného vzdelávania mediátorov, podľa §10a zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii, ktorý pre Vás organizuje v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR ASOCIÁCIA MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Pre bližšie informácie, čítajte ďalej.
02.02.2018
prečítajte viac
archív aktualít