1. medzinárodná odborná konferencia "Mediácia - Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov."