Harmonogram povinného vzdelávania mediátorov na rok 2020