INTRAPSYCHICKÝ A INTERPERSONÁLNY KONFLIKT V ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ KONFLIKTOV - Odborný seminár mediátorov (jarný blok)

Vážení mediátori a mediátorky,

ako sme Vám už avizovali, aj v jarnom bloku povinného vzdelávania mediátorov 2019 sme sa zapojili do možnosti podieľať sa na vedení odborných seminárov mediátorov, ako súčasť povinného vzdelávania mediátorov, podľa §10a zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

Na odborný semniár mediátorov - jarný blok sa môžete prihlasovať vyplnením nižšie priloženej prihlášky a jej zaslaním na amcs@amcs.sk. 

 

V súvislosti s pripravovaným seminárom Vás informujeme o podrobnom obsahu odborného seminára ako aj o plánovaných termínoch.

 

TÉMA: INTRAPSYCHICKÝ A INTERPERSONÁLNY KONFLIKT V ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ KONFLIKTOV

 

CENA: 50,-€

 

Plánované termíny:

1. 10.04.2019 v Žiline

2. 13.04.2019 v Košiciach

3. 17.04.2019 v Banskej Bystrici

4. 24.04.2019 v Prešove

5. 27.04.2019 v Poprade

 

Podrobný program odborného seminára:

9.00 – 12.00

12.00 – 13.00 OBED

13.00 – 17.00

 

Lektorkami odborného seminára budú aktívne mediátorky, JUDr. Dagmar Tragalová,  JUDr. Ivana Gerdová a z oblasti pychológie PhDr. Eva Hromjak Magdziková.

 

Garant odborného seminára:

JUDr. Dagmar Tragalová, Právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR so špecializáciou na rodinné a susedské spory. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave a Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, kde získala titul JUDr. Má ukončené doplnkové pedagogické štúdium pre didaktiku právnych predmetov organizované Centrom pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2013 sa aktívne venuje mediácii ako mediátorka. V mediácii absolvovala špecializáciu v rodinnoprávnych sporov na Slovensku a v Čechách. V roku 2014 založila MEDIAČNÉ CENTRUM POPRAD, ktorého je riaditeľkou. Je prezidentkou ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Zároveň je lektorkou akreditovaných vzdelávacích programov Ministerstva vnútra SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 2012 vykonáva lektorskú činnosť v spoločnosti Securitas, s.r.o., kde vyučuje Základy právneho poriadku, Ústavne právo a Zákon o ochrane osobných údajov. Od roku 2015 je lektorkou odborných seminárov vyhlásených Ministerstvom spravodlivosti SR a organizovaných akreditovanými vzdelávacími inštitúciami, ako súčasti povinného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania mediátorov.  Je autorkou viacerých odborných článkov zameraných na mediáciu a právo. Prednáša na konferenciách, Ako lektorka pôsobí v niekoľkých vzdelávacích inštitúciách, kde zabezpečuje výučbu právnych predmetov, interpesonálnu komunikáciu, mediáciu a mediačný proces.

Autorka publikácie: RODINNÁ MEDIÁCIA - Ako deťom neublížiť rozvodom

 

Lektor odborného seminára:

JUDr. Ivana Gerdová, právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR, so špeciálizáciou na rodinnú mediáciu od roku 2018. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2011 pôsobí ako lektorka v OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj, kde vyučuje právne predmety, mediáciu a mediačný proces. Od roku 2014 pôsobí ako mediátorka v MEDIAČNOM CENTRE POPRAD, ktorého je spoluzakladateľkou. Je riadietľkou MEDIAČNÉHO CENTRA KOŠICE, ktoré je jednou z pobočiek MC POPRAD.  Je viceprezidentkou ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Od roku 2015 je lektorkou odborných seminárov organizovaných Ministerstvom spravodlivosti SR, ako súčasti povinného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania mediátorov, taktiež lektorkou akreditovaných kurzov organizovaných ASOCIÁCIOU MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA. Prednáša na konferenciách. Je autorkou niekoľkých odborných článkov so zameraním sa na témy týkajúce sa mediácie.

 

PhDr. Eva Hromjak Magdziaková, riaditeľka Občianskeho združenia Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Vyštudovala Aplikovanú psychológiu a Sociálnu prácu. Špecializuje sa na klientov so zdravotným a zmyslovým postihnutím. Jej špecializáciou je práca  s ľuďmi so zrakovým postihnutím a nevidiacimi. Venuje sa psychosociálno-terapeutickej oblasti. Má niekoľkoročnú prax vo vzdelávaní na vysokých školách. Absolvovala 4,5 ročný výcvik v Gestalt psychoterapii, 3-ročný kurz Psychológia v manažmente, relaxačno-symbolicky výcvik, kurz mediácie a mnohé komunikačne kurzy. Je odbornou garantkou pre výcviky akreditované Ministerstvom školstva, lektorkou pre certikované kurzy a výcviky v komunikačnej rovine.

 

Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: amcs@amcs.sk

 

Tešíme sa na Vás :-)

Intrapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov (jarný blok 2019)_Záväzná prihláška_Poučenie o spracovaní osobných údajov