LIMITY A KOMPETENCIE MEDIÁTORA /workshop/

 

LIMITY A KOMPETENCIE MEDIÁTORA

/seminár/

 

     Seminár je určený všetkým mediátorom, ktorí sa stretávajú v rámci svojej praxe s neistotou týkajúcou sa kompetenií mediátora a limitov tejto profesie. Je určení všetkým, ktorí si kladú otázky, čo môžu a čo už nemôžu v mediácii robiť, resp. ktorí si kladú otázky, kde nastáva situácia, kedy je čas napríklad klienta odkázať aj na pomoc od inej pomáhajúcej profesie.

 

    Cieľ seminára:

     Účastníci budú po ukončení seminára vedieť

 

Limitz a kompetencie mediátora /online/

KEDY:           15.08.2024

KDE:              Zoom

ČAS:               15:30 h. - 19:30 h.

CENA:           60,-€

LEKTOR:     JUDr. Ivana Gerdová

Uzávierka prihlasovania na tento workshop: 09.08.2024

(Minimálny počet účastníkov 6)

 

Prihlášku nájdete TU.

 

Poplatok za workshop je potrebné uhradiť na bankový účet č.: SK39 0200 0000 0036 7951 6153, do poznámky uveďte Vaše meno, priezvisko a názov seminára.

 

Tešíme sa na Vás