LIMITY A KOMPETENCIE MEDIÁTORA /workshop/

 

Limity a kompetencie mediátora /workshop/

 

     Workshop je určený všetkým mediátorom, ktorí sa stretávajú v rámci svojej praxe s neistotou týkajúcou sa kompetenií mediátora a limitov tejto profesie. Je určení všetkým, ktorí si kladú otázky, čo môžu a čo už nemôžu v mediácii robiť, resp. ktorí si kladú otázky, kde nastáva situácia, kedy je čas napríklad klienta odkázať aj na pomoc od inej pomáhajúcej profesie. Workshop realizujeme online, ako aj prezenčne. Obsahom prezenčnej formy budú rôzne kazuistiky z praxe a ich rozbor s cieľom definovania role, kompetencii či limitov mediácie.

 

     Cieľ workshopu:

     Účastníci budú po ukončení workshopu vedieť

 

LIMITY A KOMPETENCIE MEDIÁTORA /online/

KEDY:           03.04.2024

KDE:              Zoom

ČAS:               15:00 - 19:00 hod.

CENA:           60,-€

LEKTOR:     JUDr. Ivana Gerdová

Uzávierka prihlasovania na tento workshop: 28.03.2024

(Minimálny počet účastníkov 6)

 

 

LIMITY A KOMPETENCIE MEDIÁTORA /prezenčne/

KEDY:            18.09.2024

KDE:              Poprad

ČAS:               09:00 - 17:00 hod.

CENA:           80,-€

LEKTOR:     JUDr. Ivana Gerdová

Uzávierka prihlasovania na tento workshop: 12.09.2024

Zľava 10% z ceny v prípadee prihlásenia sa a úhrady poplatku na prezenčný workshop do 31.05.2024.

(Minimálny počet účastníkov 6, maximálny počet účastníkov 12.)

 

Prihlásiť sa na workshop je možné protredníctvom PRIHLÁŠKY.

 

Poplatok za workshop je potrebné uhradiť na bankový účet č.: SK39 0200 0000 0036 7951 6153, do poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko.

 

Tešíme sa na Vás