Mediátor ako súčasť interdisciplinárnej spolupráce pri riešení rodinných sporov II (IV. medzinárodná konferencia)

 

MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV II

7. - 8. február 2020, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

 

          V poradí IV. medzinárodná konferencia si dáva za cieľ zhodnotiť dva roky interdisciplinárnej spolupráce pri riešení sporov vo veciach rodinného práva. Hlavným zámerom je poukázať na opodstatnenosť spolupráce jednotlivých profesií pri riešení problémov, súvisiach s rozpadom rodiny. Na konferencii vystúpia sudcovia, psychológovia, advokáti, zástupcovia UPSVaR, aktívni mediátori a odborníci na rodinnú problematiku zo Slovenska a Čiech. V rámci piatkového programu, venovaného aplikácii zásad tzv. Cochemskej praxe a interdisciplinárnej spolupráci, vystúpi Mgr. Vladimír Polák z Okresného súdu Nový Jičín, ktorý ako prvý sudca aplikoval Cochemský model do súdnej praxe v Českej republike. Sobotný program bude venovaný deťom v rodičovskom konflikte, ich pocitom, postojom. Súčasťou budú príklady dobrej praxe, ako vypočuť ich hlas. Veríme, že konferencia opäť prinesie veľa otázok a najmä veľa riešení pre všetkých odborníkov v oblasti rodinných sporov.

 

Partneri podujatia: Asociácia mediačných centier Slovenska a Asociácia mediátorov Slovenska

 

Podrobný program konferenice nájdete nižšie.

Program IV. ročníka konferencie: Mediátor ako súčasť interdisciplinárnej spolupráce pri riešení rodinných sporov II