MEDIÁTOR ROKA - Oceňujeme vynikajúcich mediátorov

 

MEDIÁTOR ROKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

     Tohto roku sa už aj na Slovensku uskutoční akcia s názvom: "MEDIÁTOR ROKA", na ktorej bude vyhlásená po prvýkrát súťaž pre mediátorov, ktorí sa aktívne venujú mediácii, a tak majú možnosť za svoju prácu a úsilie získať aj malý bonus vo forme ocenenia.

 

     Asociácia mediačných centier Slovenska má tú česť byť jedným z partnerov podujatia organizovaného našimi českými kolegami.

 

     Pre viac informácii klinkite na tento odkaz: Mediátor roka Slovenskej republiky