Medzinárodná vedecká konferencia v Modre /5.-6. apríl 2019/