OZNAM o povinnosti mediátora absolvovať odborný seminár počas 365 dní

 

 OZNAM

o povinnosti mediátora absolvovať odborný seminár počas 365 dní

 

Mediátor zapísaný do registra mediátorov po 1.1.2016:

- začiatok plynutia lehoty jedného roka začína plynúť od zápisu mediátora a následne je povinný sa vzdelávať počas roka (rozumej 365 dní) od posledného absolvovaného odborného seminára. 

 

Mediátor zapísaný do registra mediátorov pred 1.1.2016 (pre všetkých zapísaných v rokoch 2011 - 2015):

- začiatok plynutia lehoty jedného roka začína plynúť od 1.1.2016, nakoľko pred účinnosťou novely boli stanovené iné podmienky pre vzdelávanie a tie od mediátorov, ktorí boli zapísaní v rokoch 2011 - 2015, nie je možné požadovať.

 

Následne pre každého mediátora platí, že mediátor je povinný zúčastniť sa aspoň 1 odborného seminára počas roka (t. j. v období 365 dní) od posledného absolvovaného seminára. V prípade nesplnenia si tejto zákonnej povinnosti mediátorom, ministerstvo nariadi jeho preskúšanie v zmysle § 10a ods. 3 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.