ZBORNÍK zo IV. medzinárodnej konferencie NA STIAHNUTIE

 

     V dňoch 7. a 8. februára 2020 sa v Bratislave konala IV. medzinárodná konferencia pod názvom MEDIÁTOR AKO SÚČASŤ INTERDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE PRI RIEŠENÍ RODINNÝCH SPOROV II, ktoréhohlavnou témou bolo zhodnotenie dvoch rokov interdisciplinárnej spolupráce pri riešení sporov v rodinnom práve. Výstupom z tejto medzinárodnej konfrencie je zborník, ktorí toria príspevky autorov, ktorí sú akceptovanými autoritami v danej problematike.

 

Spomínaný ZborníkVám ponúkame ku stiahnutiu tu. 

Zborník_Mediátor ako súčasť interdisciplinárnej spolupráce pri riešení rodinných sporov II